Collema crispum (Huds.) Weber ex F.H. Wigg.

huspeník kadeřavý

Collema crispum se vyznačuje laloky ve tvaru uší, které často nesou šupinovité izídie. Vyskytuje se jednak na obnažené, zpravidla vápnité půdě v přirozených i antropogenních biotopech, ale také přímo na vápnitých skalách a zídkách. V Evropě patří k široce rozšířeným a hojnějším zástupcům rodu. V ČR je běžná v oblastech s vápnitými horninami, jinak se objevuje spíše vzácně. Její výskyt bývá často efemérní, závislý na aktuální dostupnosti vhodných substrátů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Collema

nejčastější synonyma:Blennothallia crispa
ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 57, z toho ověřených 53. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021