Collema polycarpon Hoffm.

huspeník mnohoplodý

Huspeník charakteristický svými bohatě plodnými, růžicovými stélkami a silnými laloky. Jeho typickým stanovištěm jsou přirozené vápencové a dolomitové skály od nížin do hor. V Evropě je široce rozšířen a v oblastech s hojným výskytem vápnitých hornin může být běžný. Výskyt v ČR je velmi lokální s vazbou na krasové oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Collema

nejčastější synonyma:Enchylium polycarpon
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021