Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otálora

tenkomázdřík poprášený

Nejhojnější taxon ze skupiny L. lichenoides, který je typický svou polštářovitou stélkou a výrazně členitými konci laloků. Nejčastěji porůstá mechorosty na vápnitých skalách, bázích stromů nebo na půdě. Někdy přechází i přímo na skály. Vyskytuje se na lesních i nelesních stanovištích, často i antropogenních lokalitách v celé Evropě. V oblastech s vápnitými horninami patří zpravidla k hojným lišejníkům. Podobná situace je i v ČR. Velká část starších údajů pod jmény L. lacerum a L. lichenoides se ve skutečnosti může vztahovat k druhu L. pulvinatum.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Leptogium

nejčastější synonyma:Scytinium pulvinatum
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 104, z toho ověřených 52. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021