Parmelia sulcata agg.

Tato skupina zahrnuje na území ČR druhy P. sulcata a P. barrenoae. Obě terčovky jsou si velmi podobné a k jejich spolehlivému odlišení jen nutné využít kombinaci několika znaků (ideálně na dobře vyvinutých exemplářích). Vzhledem k zřejmě vzácnému výskytu P. barrenoae u nás je většina nálezů P. sulcata z ČR automaticky řazena k druhu P. sulcata.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Parmelia

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021