Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen & Kocourk.

drobnovýtruska laponská

Tato lichenikolní houba se vyznačuje hyméniem o výšce (85–)100–130 μm s hemiamyloidním gelem, elipsoidními askospórami o rozměrech 4–5 × 1.5–2.0 μm a plodnicemi do průměru 1 mm. Je možné, že tento druh je ve skutečnosti shodný s taxonem Acarospora privigna (tj. neplatné jméno pro Polysporina simplex). V tom případě by P. subfuscescens měla dvě životní strategie – jako lišejníkový parazit i jako lišejník s endolitickou (zanořenou) stélkou.

Polysporina subfuscescens patří v Evropě i v ČR k běžným druhům, parazitujícím na stélkách různých saxikolních lišejníků (zvláště na silikátech v nižších a středních polohách). Na našem území je častá např. na druhu Acarospora fuscata.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Polysporina

nejčastější synonyma:Acarospora subfuscescens, Polysporina lapponica
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021