Gyalecta hypoleuca (Ach.) Zahlbr.

A species characteristic for humid, shaded calcareous rocks. For a long time, it had been only known from three Moravian localities, from the Pálava Hills, Podyjí, and Moravský kras (Vězda 1958). In the last-mentioned locality, its occurrence has been lately confirmed (Halda et al. 2017). Relatively recently, the lichen has been found also in Český kras (Vondrák et al. 2007).

Literature: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová Š., Breuss O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy Lichens, lichenicolous and other allied fungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. – Bryonora 40: 31–40. Halda J.P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. – Bryonora 59: 1–23.

taxonomic classification:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta

most frequented synonyms:Petractis hypoleuca

Red List (Liška & Palice 2010):VU – vulnerable
Red List (Malíček 2023):C1 – critically endangered

Occurrence in the Czech Republic

All records: 8, confirmed 8. One click on a selected square displays particular record(s), including their source(s).

Legend

record after the selected year
record before the selected year
records without date
Doubtful and erroneous records are not displayed.
0
credible record
doubtful record
erroneous record
record without revision

Altitude preferences

Distribution Timeline

Substrate type

Substrate preferences

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024