Gyalecta hypoleuca (Ach.) Zahlbr.

kryptovka bělavá

Charakteristický druh vlhkých zastíněných vápencových stěn, který byl delší dobu známý pouze ze tří moravských oblastí s výskytem vápenců, a to z Pálavy, Podyjí a Moravského krasu (Vězda 1958). V posledně zmíněné oblasti byl jeho výskyt recentně potvrzen (Halda et al. 2017). Relativně nedávno byl lišejník objeven také v Českém krasu (Vondrák et al. 2007).

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová Š., Breuss O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy Lichens, lichenicolous and other allied fungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. – Bryonora 40: 31–40. Halda J.P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. – Bryonora 59: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta

nejčastější synonyma:Petractis hypoleuca
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023