Kontakt

Botanický ústav
Akademie věd České republiky
252 43 Průhonice
ibot.cas.cz

Tento atlas je řešen s finanční podporou TA ČR a vychází z výsledků projektu TH03030469: On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody

Jiří Malíček
koordinace projektu, komentáře k taxonům, data o rozšíření druhů, fotografie
František Bouda
fotografie, komentáře k rodu Rhizocarpon
Ivana Černajová překlady textů
Tomáš Kebert
UI webu
Kerry Knudsen
komentáře k čeledi Acarosporaceae
Jiří Machač
fotografie
Petr Novotný
správa interní aplikace a databáze
Zdeněk Palice
komentáře k taxonům, data o rozšíření druhů
Jan Rydlo literární excerpce, práce s daty
Zuzana Sejfová překlady textů, literární excerpce, fotografie
Ilona Sommerová literární excerpce
Jaroslav Šoun
komentáře k taxonům
Jan Vondrák
komentáře k taxonům, data o rozšíření druhů
© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023