Prostorové rozmístění diverzity lišejníků a množství údajů v ČR

Počet záznamů ve čtverci

0 záznamů
500 záznamů
1000 záznamů

Počet druhů ve čtverci

0 taxonů
250 taxonů

Počet druhů v kvadrantu formou heatmap

0 %
100 %
© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024