Vítejte na stránkách věnovaných českým lišejníkům!

Lišejníky jsou jedinečné symbiotické organismy. Vznikají soužitím houby s fotosyntetickým partnerem (řasou či sinicí) a díky jejich vzájemné spolupráci pak mohou prosperovat v různých extrémních typech prostředí. Najdeme je na povrhu holých skal, v polárních oblastech i v pouštích. Z hlediska významu pro člověka jsou pozoruhodné svými bioindikačními schopnostmi. Obzvláště citlivé jsou ke znečištění ovzduší, jejich společenstva se ale rychle mění také v závislosti na způsobu hospodaření v krajině a v reakci na právě probíhající klimatické změny. Jejich rozšíření a početnosti nám tak vypráví nespočet příběhů o historickém i současném stavu naší krajiny.

Pro účely zpřehlednění a zpřístupnění dat o výskytu a ekologii lišejníků v ČR byl vytvořen tento atlas, který zahrnuje všech cca 1750 druhů známých z našeho území. Ke každému taxonu zde najdete informace o jeho ekologických preferencích, rozšíření a hojnosti. Nechybějí ani fotografie a mapky. Věříme, že atlas bude dobře sloužit k účelům vědeckým i pedagogickým, profesionálním i amatérským lichenologům z ČR i ze zahraničí. Zde nashromážděná data by měla také pomoci efektivnější ochraně české přírody a krajiny.

Na vývoji tohoto webu stále intenzivně pracujeme. Postupně jsou doplňovány nové poznatky, fotografie a výskytové údaje. Ty jsou dynamicky generovány do map rozšíření z databáze Dalibor .

Doporučená citace: Malíček J., Palice Z., Bouda F., Knudsen K., Šoun J., Vondrák J. & Novotný P. (2023): Atlas českých lišejníků. – dalib.cz [4. 10. 2023]


Celkový počet údajů v databázi: 172 432

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023