Martin7 - Referenční databáze DNA evropských epifytických lišejníků

Martin7 je referenční databáze DNA sekvencí určená pro důvěryhodnou identifikaci druhů epifytických lišejníků na základě takzvaných barkódů. Nejčastější využití se nabízí při vyhodnocování dat z environmentálních vzorků v rámci evropských regionů. Zahrnuty jsou dva nejběžnější barkódové úseky DNA: ITS nrDNA (ITS) a mitochondriální SSU (mtSSU). Momentálně je zahrnuto 1140 druhů (z toho ITS pro 1023 druhů, mtSSU pro 922 druhů). Databáze je volně stažitelná a připravena k libovolným referenčním účelům, například k přiřazování druhových jmen k environmentálním sekvencím.

Název databáze je odvozen od druhého jména Karla Martina Redingera, významného rakouského lichenologa, který zemřel třiatřicetiletý v roce 1940 a během sedmi let vytvořil významná lichenologická díla.

Ke stažení

locus verze odkaz
mitochondriální SSU 2023 stáhnout
ITS nrDNA 2023 stáhnout
metadata 2023 stáhnout
reference 2023 stáhnout

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023