Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner

Adelolecia pilati is a rather rare saxicolous species. It prefers not too shady, vertical, easily weathering siliceous rocks with higher content of mica (schists, phyllites). In the Czech Republic, it is a relic mountain species, growing (with only one exception) at elevations above 1000 m. It has been recorded very sporadically. Two of the published records of this species (Wirth 1972, Sýkorová 1996; according to Vězda & Liška 1999), actually pertain to the Bavarian Forest (the Bavarian part of Šumava Mts). Furthermore, there is no mention about the species „Lecidea pilati“ in studies by J. Suza and M. Servít, as mentioned by Vězda & Liška (1999). The only reliable published historical evidence for the occurrence in the Czech Republic comes from the locality Jezerní stěna at the Černé jezero lake in Šumava (Hilitzer 1929), where its prosperous populations can be still found. Apart from the Šumava Mountains (Černé jezero, Bílá strž), this species has recently been recorded from the Krkonoše (Úpská jáma, Mt Sněžka) and the Jizerské hory Mountains (Jizera). These data appear in unpublished research reports (Palice 1997, 1998, 2000, 2019, Kocourková 2000).

Literature: Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. – Acta Botanica Bohemica 8: 104–118. Kocourková J. (2000): Zpráva o výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2009. – Ms. [depon. In: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec]. Palice Z. (1997): Lišejníky karů Černého, Čertova a Laka jezera, Jezerní hory, Ždánidel, Mlynářské slati a Roklanské smrčiny. – In: Váňa J. [ed.], Program GEF – Ochrana biodiversity v České republice. Centra biologické biodiversity v biosférické rezervaci Šumava. Závěrečná zpráva, p. 129−145. – Ms. [Depon. In Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha]. Palice Z. (1998): Lišejníky zaznamenané v roce 1998 v oblasti východních Krkonoš, zejména v Úpské jámě. – Ms. [depon. In Správa KRNAP, Vrchlabí]. Palice Z. (2000): Lichenologická zpráva k výzkumu Krkonoš za rok 2000. – Ms. [depon. In Správa KRNAP, Vrchlabí]. Palice Z. (2019): Inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. Inventarizační průzkum NPR Bílá strž (CHKO Šumava) – lišejníky. Závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. In AOPK Praha]. Sýkorová K. (1996): Lichenes. – In: Matějková I. et al., Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý – Šumava). – Erica 5: 53−57. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice. Wirth V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1–306.

taxonomic classification:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae AdeloleciaRed List (Liška & Palice 2010):VU – vulnerable
Red List (Malíček 2023):C1 – critically endangered

Occurrence in the Czech Republic

All records: 1, confirmed 1. One click on a selected square displays particular record(s), including their source(s).

Legend

record after the selected year
record before the selected year
records without date
Doubtful and erroneous records are not displayed.
0
credible record
doubtful record
erroneous record
record without revision

Altitude preferences

Distribution Timeline

Substrate type

Substrate preferences

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024