Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner

šálečka pilátská

Adelolecia pilati je vzácnější skalní druh šálečky, dávající přednost nepříliš zastíněným, kolmým, snadněji zvětrávajícím typům silikátových skal s vyšším obsahem slídy (svory, fylity) a také železa (Wirth 1972). U nás se jedná o horský reliktní druh rostoucí, až na jednu výjimku, v nadmořských výškách nad 1000 m n. m. Z ČR byl druh uváděn jen velmi sporadicky. Dva publikované údaje (Wirth 1972, Sýkorová 1996) z našeho území (viz Vězda & Liška 1999) se ve skutečnosti týkají již bavorské části Šumavy. V pracích J. Suzy a M. Servíta, na které se tentýž katalog dále odkazuje, nebyla zmínka o druhu „*Lecidea pilati*“ vůbec nalezena. Jediným spolehlivě publikovaným historickým dokladem o výskytu druhu zůstává šumavská Jezerní stěna nad Černým jezerem (Hilitzer 1929), kde se lišejník vyskytuje v prosperujících populacích doposud. Druh byl recentně z našeho území zaznamenán kromě Šumavy (Černé jezero, Bílá strž) ještě z Krkonoš (Úpská jáma, Sněžka) a Jizerských hor (Jizera). Tyto údaje se objevují v nepublikovaných výzkumných zprávách (Palice 1997, 1998, 2000, 2019, Kocourková 2000).

Literatura: Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. – Acta Botanica Bohemica 8: 104–118. Kocourková J. (2000): Zpráva o výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2009. – Ms. [depon. In: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec]. Palice Z. (1997): Lišejníky karů Černého, Čertova a Laka jezera, Jezerní hory, Ždánidel, Mlynářské slati a Roklanské smrčiny. – In: Váňa J. [ed.], Program GEF – Ochrana biodiversity v České republice. Centra biologické biodiversity v biosférické rezervaci Šumava. Závěrečná zpráva, p. 129−145. – Ms. [Depon. In Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha]. Palice Z. (1998): Lišejníky zaznamenané v roce 1998 v oblasti východních Krkonoš, zejména v Úpské jámě. – Ms. [depon. In Správa KRNAP, Vrchlabí]. Palice Z. (2000): Lichenologická zpráva k výzkumu Krkonoš za rok 2000. – Ms. [depon. In Správa KRNAP, Vrchlabí]. Palice Z. (2019): Inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. Inventarizační průzkum NPR Bílá strž (CHKO Šumava) – lišejníky. Závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. In AOPK Praha]. Sýkorová K. (1996): Lichenes. – In: Matějková I. et al., Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý – Šumava). – Erica 5: 53−57. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice. Wirth V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1–306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae AdeloleciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024