Bacidia albogranulosa Malíček, Palice, Vondrák & Kukwa

hůlkovka

Z Evropy nedávno popsaná, bílá, nažloutlá až světle šedobílá, jemně granulózní krusta, dosud známa pouze ve sterilním stavu bez apotécií a pyknid. Jde o epifytický lišejník vyskytující se typicky na borce javorů (především babyky a mléče) a přestárlých buků. Obecně preferuje staré a pralesovité lesní porosty. Druh se hojně vyskytuje v lužních lesích při soutoku Moravy a Dyje. Ve středních polohách byl sbírán v suťových lesích na Křivoklátsku, v údolí Dyje a v Moravském krasu. Vystupuje i do horských suťových lesů a vzácně i do bučin (Šumava, Novohradské hory, Český les). Nejvyšší známý výskyt pochází ze Zátoňské hory z nadmořské výšky 1022 m. Doposud známé rozšíření této hůlkovky zaujímá střední a východní Evropu.

Literatura: Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Łubek A. & Kukwa M. (2018): Bacidia albogranulosa (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota), a new sorediate lichen from European old-growth forests. – MycoKeys 44: 51–62.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024