Bacidia arceutina (Ach.) Arnold

hůlkovka ohrazená

Obvykle epifytický lišejník hladké a přirozeně úživnější borky listnáčů (např. javor mléč) ve vlhkých údolních či pralesovitých lesích. Lišejník má suboceánický charakter rozšíření a u nás je poměrně vzácný, také historicky jen zřídka uváděný. Je vázaný spíše na nižší a střední, klimaticky mírnější polohy. Zajímavý a poměrně neobvyklý je opakovaně zaznamenaný, recentní saxikolní výskyt tohoto druhu u nás (vápnitý pískovec, flyš, čedič).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024