Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal

psora

Psora připomínající známější P. decipiens, avšak s hnědými šupinami a norstiktovou kyselinou ve dřeni (K+ červeně). Roste na obnažené vápnité půdě a půdních vrstvičkách ve spárách skal. V Evropě patří k vzácnějším druhům s těžištěm rozšíření v Mediteránu. Na území střední Evropě se vyskytuje velmi vzácně. Z ČR byl tento druh známý z jediné lokality – z jurských vápenců na vrchu Kotouč u Štramberka (Suza 1943). Ten byl však z velké části odtěžen, tudíž je u nás P. vallesiaca považována za vyhynulou.

Literatura: Suza J. (1943): Meridionální vlivy v lišejníkové flóře Západních Karpat. – Věstník Královské české společnosti nauk 16 (1942): 1–47.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae PsoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024