Psora testacea Hoffm.

psora střepožlutá

Snadno poznatelná psora s šedými až šedozelenými, na okraji bílými šupinkami, s nimiž výrazně kontrastují sytě oranžová apotecia. Typickým substrátem jsou štěrbiny kolmých a nakloněných vápnitých skal (včetně vápenců). Preferuje otevřené teplé biotopy přirozeného a často i reliktního charakteru. Těžištěm evropského rozšíření je Mediteránní oblast. V ČR se roztroušeně až vzácně objevuje v teplých oblastech, např. v okolí Prahy, v Českém krasu a na Pálavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae Psora


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023