Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.

psora klamná

Nápadný a těžko zaměnitelný lišejník, který tvoří růžové až červenohnědé šupiny s bílým okrajem. Povrch šupin bývá někdy bíle ojíněný a na jejich okrajích se často objevují černá až namodralá apotecia. Tento druh byl považován za kosmopolitní, avšak recentní studie ukazují, že se jedná o několik samostatných linií, přičemž jenom ze střední Evropy jsou známy tři (z celé Evropy pak pět; Leavitt et al. 2018).

Psora klamná je terikolním lišejníkem vápnitých půd. Vyskytuje se v xerotermních trávnících i v alpinském bezlesí. Vyžaduje místa s nízkou konkurencí cévnatých rostlin. Těmi mohou být buď občasně disturbovaná stanoviště (např. pastvou, či sesuvy substrátu), nebo půdy v extrémních podmínkách (např. vyfoukávaná stanoviště, půda ve spárách skal). Mimo přirozená stanoviště se objevuje i v opuštěných lomech. V Evropě patří k široce rozšířeným a lokálně hojným lišejníkům (např. vápencové Alpy, Mediterán). Na našem území je ale vzácný, recentně známý pouze z Českého krasu, vápenců v Pošumaví a NP Podyjí. Řadí se k ohroženým a ubývajícím lišejníkům. Příčinou úbytku populací jsou především zarůstání lokalit a eutrofizace.

Literatura: Leavitt S. D., Westberg M., Nelsen M. P., Elix J. A., Timdal E., Sohrabi M., St. Clair L. L., Williams L., Wedin M. & Lumbsch H. T. (2018): Multiple, distinct intercontinental lineages but isolation of Australian populations in a cosmopolitan lichen-forming fungal taxon, Psora decipiens (Psoraceae, Ascomycota). – Frontiers in Microbiology 9: 283 [15 p.].

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae PsoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024