Protomicarea limosa (Ach.) Hafellner

Arkto-alpinský, korovitý terikolní druh poznatelný díky světlé, relativně tlusté stélce (Pd+ oranžová bodová reakce díky obsahu pannarinu) a vypouklým, černým a lesklým apoteciím s mizejícím okrajem. Vyskytuje se na holé zemi a mechorostech na víceméně stále vlhkých místech, jakými mohou být horská prameniště, okolí sněhových polí apod. V České republice je tento lišejník známý pouze z několika vesměs historických údajů z nejvyšších poloh Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Poprvé je tento taxon zmíněný ze sběrů J. Flotowa z vrcholových partií Sněžky jako jedna z typových položek taxonu Lecidella borealis (Koerber 1855), pozdějšího synonyma tohoto P. limosa. Poslední blíže specifikovaný publikovaný údaj pochází ze Studénkové hole (dnes Červená hora) z Hrubého Jeseníku (Suza 1913), i když ho později zaznamenal neznámo kde a kdy v Krkonoších ještě Kuťák (1923). Recentně byl tento druh sbíraný v těžko přístupných partiích Studniční stěny v Úpské jámě v rámci orientačního inventarizačního průzkumu Obřího dolu na konci minulého století (Palice 1998).

Literatura: Koerber G.W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau. Suza J. (1913): První příspěvek k lichenologii Moravy. – Věstník Klubu přírodovědného v Prostějově 16: 5–31. Kuťák V. (1923): Vzácné lišejníky české. – In: Věstník I. sjezdu československých botaniků v Praze, p. 60, Praha. Palice Z. (1998): Lišejníky zaznamenané v roce 1998 v oblasti východních Krkonoš, zejména v Úpské jámě. – Ms. [Depon. in správa KRNAPu, Vrchlabí.]

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae ProtomicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024