Clauzadeana macula (Taylor) Coppins & Rambold

A small, subcosmopolitan saxicolous species that prefers smooth superficies of rocks with high amount of quartz. It occurs on exposed outcrops or on boulder screes. In the Czech Republic, the species has been recorded at higher elevations of the Krkonoše, Šumava and Jeseníky Mountains. The most often mentioned reference in the Catalogue of Lichens in the Czech Republic (Sýkorová 1996, cf. Vězda & Liška 1999) actually contains excerpted report from the Bavarian Forest (the Bavarian part of the Šumava Mountains).

Literature: Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Sýkorová K. (1996): Lichenes. – In: Matějková I. et al., Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý – Šumava). – Erica 5: 53−57.

taxonomic classification:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae ClauzadeanaRed List (Liška & Palice 2010):VU – vulnerable
Red List (Malíček 2023):C1 – critically endangered

Occurrence in the Czech Republic

All records: 5, confirmed 5. One click on a selected square displays particular record(s), including their source(s).

Legend

record after the selected year
record before the selected year
records without date
Doubtful and erroneous records are not displayed.
0
credible record
doubtful record
erroneous record
record without revision

Altitude preferences

Distribution Timeline

Substrate type

Substrate preferences

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024