Clauzadeana macula (Taylor) Coppins & Rambold

misnička skvrnovitá

Drobný, subkosmopolitně rozšířený skalní druh preferující hladké plochy silně prokřemenělých hornin. Vyskytuje se jak na exponovaných výchozech, tak na otevřených balvanitých sutích. Druh je od nás doložen z vyšších poloh Krkonoš, ze Šumavy a Jeseníků. Nejrecentnější uváděná reference v katalogu lišejníků ČR (Sýkorová 1996, cf. Vězda & Liška 1999) obsahuje ve skutečnosti vyexcerpovaný údaj z bavorské části Šumavy.

Literatura: Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Sýkorová K. (1996): Lichenes. – In: Matějková I. et al., Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý – Šumava). – Erica 5: 53−57.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae ClauzadeanaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024