Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel

šálečka ponořená

Tento zřetelně lichenizovaný a zároveň nelichenikolní zástupce rodu se vyznačuje bělavou až šedou korovitou stélkou a černými lecideovitými apotecii, která mají na průřezu modrozelené epihymenium, tmavé hypotecium a kompletně hnědočerné excipulum. Jedná se o arkto-alpinský druh rostoucí na různých typech bazičtějších silikátů (např. břidlice, ruly, bazalty), vzácně na dolomitu, ve vyšších polohách. Z našeho území pochází jen několik historických údajů a i recentně je známa jen z hrstky lokalit. Druh vyžaduje typifikaci jména a revizi (Svensson & Owe-Larsson 2021).

Literatura: Svensson M. & Owe-Larsson B. (2021): Synonymizations and lectotypifications of some lecideoid lichens (Ascomycota, Lecanoromycetes) described from Finland or Sweden. – Nordic Journal of Botany 39: 1–9.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae CarboneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024