Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel

šálečka

Druh se vyskytuje obligátně na stélkách lišejníků rodu Candelariella rostoucích na různých typech silikátových skal, především ve vyšších polohách. Netvoří vlastní stélku, přítomny jsou pouze černá apotecia. V Evropě je široce rozšířen podobně jako jeho hostitelé, avšak nelze ho považovat za hojný druh. Z ČR jsou známy historické údaje ze stélek C. vitellina z Českolipska (Anders 1922) a několik recentních nálezů (Krkonoše, Slavkovský les, České středohoří).

Literatura: Anders J. (1922): Die Flechten Nordböhmens. III. Nachtrag. – Hedwigia 63: 269–322.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae CarboneaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024