Carbonea distans (Kremp.) Hafellner & Obermayer

šálečka

Lichenikolní lišejník obligátně vázaný na korovitý druh Orphniospora mosigii, který vytváří rozsáhlé tmavé povlaky na tvrdých exponovaných silikátových skalách ve vysokých horách. Světle zbarvené ostrůvkovité stélky druhu C. distans tvořené velkými areolami, posázené černými, často seskupenými apotecii, nápadně kontrastují se svým hostitelem. Ten tvoří několikanásobně drobnější areolky i plodnice. Druh má arkto-alpinské rozšíření podobně jako jeho hostitel. Z našeho území je historicky udáván pouze z Krkonoš. Recentní údaje chybějí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae CarboneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024