Carbonea assimilis (Körb.) Hafellner & Hertel

šálečka nepodobná

Tento druh je možné považovat za lichenikolní lišejník, který v mládí parazituje na různých korovitých lišejnících. Jako jeden z mála zástupců rodu Carbonea tvoří poměrně výraznou autonomní stélku. Ta je lesklá, světle hnědě zbarvená, tvořená drobnými bradavičnatými areolkami. Na ní vyrůstají drobné, nápadně lesklé tmavé plodnice se silným okrajem. Mikroskopicky je tento druh rozpoznatelný na řezu díky širokému modrozelenému epihymeniu, tmavému excipulu a světlému hypoteciu (Hertel 1970).

Lišejník roste na exponovaných, neutrálních až bazických silikátových skalách. Z Evropy pochází nejvíce nálezů z oblastí s mírným suboceanickým klimatem, např. z jihozápadní Skandinávie a některých středoevropských pohoří (Hertel 1970). Velká část materiálu dříve řazená pod druh C. assimilis z nejvyšších poloh Alp, však náleží druhu C. tephromelae (Hafellner 2021), velmi podobnému, úzce specializovanému taxonu, recentně popsaného ze severního Švédska (Svensson & Westberg 2021). Jeho výskyt je možné očekávat i v Krkonoších, na místech s bohatším výskytem misničky Tephromela atra, na který je specializován.

Z ČR pocházejí jen dva historické doklady C. assimilis od Jindřicha Suzy, a to z Beskyd (Čertův Mlýn) a od Pramenů (Slavkovský les), které objevil v jeho herbáři J. Nádvorník (Nádvorník 1961). Recentně pak byla nalezena na Křivoklátsku (Týřov) a v Českém středohoří (Milá). Pravděpodobně bude částečně přehlíženým druhem.

Literatura: Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th.Fr. v ČSSR. – Preslia 33: 308–314. Hertel H. (1970): Parasitische lichenisierte Arten der Sammelgattung Lecidea in Europa. – Herzogia 1: 405–437. Hafellner J. (2021): Carbonea tephromelae in the European Alps and selected distributional data for other Carbonea species. – Fritschiana (Graz) 97: 19–34. Svensson M. & Westberg M. (2021): A new lichenicolous species of Carbonea (Ascomycota, Lecanoraceae) from northern Sweden. – Phytotaxa 522: 221–230.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae CarboneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024