Haematomma ochroleucum (Neck.) J.R. Laundon

krevnatec nažloutlý

V plodném stavu se jedná o poměrně nápadný korovitý lišejník s krvavě červenými plodnicemi. Většinou se ale vyskytuje ve sterilním stavu. Vytváří charakteristické okrouhlé sorediózní stélky s pavučinkovitým okrajem. Roste na mikroklimaticky vlhčích a stinných stanovištích, na kolmých až převislých, kyselých až mírně vápnitých skalách, např. v říčních údolích či pískovcových městech. Mnohem vzácněji se vyskytuje také jako epifyt.

Patří k suboceanickým lišejníkům hojným hlavně v západní Evropě. V ČR se řadí k vzácnějším a lokálním druhům. Aktuální údaje jsou velmi ojedinělé. V minulosti byl zaznamenáván mnohem častěji (viz katalog Vězda & Liška 1999), a navíc také v plodném stavu, jak je zřejmé z některých podrobných popisů (Suza 1921, Bayer 1922). Protože se jednalo o nálezy ze skalních substrátů, není pravděpodobné, že docházelo k záměnám za jiné druhy tak, jako např. v Polsku (Kukwa 2005). Zde byla pod tímto jménem často uváděna epifytická misnička Lecanora thysanophora, která taktéž vytváří pavučinkovitý okraj a produkuje z velké části shodné sekundární metabolity.

Suza J. (1921): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého 3: 1–50. Bayer E. (1922): O některých zajímavých nálezech lišejníků v Čechách. – Věda přírodní 3: 51–54. Kukwa M. (2005): Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13: 385–391.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Haematommataceae HaematommaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024