Japewia aliphatica Malíček, Palice, Tønsberg & Vondrák

Nenápadný, převážně sterilní, sorediózně-blastidiózní lišejník, který vytváří hnědou krustu podobnou druhu Placynthiella dasaea. Roste na hladké kyselejší borce listnatých dřevin (nejčastěji buku), většinou v přirozených horských lesích. Tento druh byl recentně popsán přímo z území České republiky. Nejvíce lokalit je v současné době známo ze Šumavy, ale zjištěn byl také v Beskydech (typová lokalita) a v Hrubém Jeseníku. Zatím je známý pouze z Evropy, kde se objevuje relativně zřídka v horských a boreálních, listnatých nebo smíšených lesích.

Literatura: Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. (2020): Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. – Phytotaxa 461: 21–30.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae JapewiaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024