Japewia gyrophorica Palice, Malíček & Vondrák

Nedávno popsaný lišejník (Vondrák et al. 2023), velmi podobný druhu J. aliphatica, ale lišící se přítomností kyseliny gyroforové (C+ červená reakce sorálů). Zatím je znám z vlhkých horských lesů na kyselé hladké borce buku, méně často na jiných dřevinách včetně jehličnanů, v ČR, Rumunsku a na Slovensku. Většina údajů z ČR pochází ze Šumavy, ale lišejník je známý i z několika sběrů v Novohradských horách a Beskydech.

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Košnar J., Malíček J., Šoun J., Frolov I., Svensson M., Novotný P. & Palice Z. (2023): Martin7: a reference database of DNA barcodes for European epiphytic lichens and its taxonomic implications. – Preslia 95: 311–345.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Japewia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024