Gyalecta sudetica Vězda

Gyalecta sudetica was described based on a rich material collected by A. Vězda from basic schist outcrops in Studénkova hole in the Jeseníky Mountains (Vězda 1965). Originally, the findings had been published, including an exsiccate, under the name G. kukriensis (Vězda 1960, 1964). Its overall appearance and ascospores resemble the rare G. kukriensis. However, G. sudetica differs mainly in the inner structure of excipulum (Vězda 1965). Recently, the lichen has been confirmed in its locus classicus. It grows there in a relatively vital population together with the common species G. jenensis (Bouda et al. 2019). The relation between populations of morphologically similar G. kukriensis in the Velká kotlina corrie and G. sudetica in Studénkova hole requires further detailed studies on both morphological and molecular level.

Literature: Bouda F., Syrovátková L., Halda J.P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vězda A. (1964): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. X. (no. 226−250). − Brno. Vězda A. (1965): Neue Gyalecta-Arten (Flechten). − Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 13: 1−7.

taxonomic classification:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaRed List (Liška & Palice 2010):RE – extinct
Red List (Malíček 2023):C1 – critically endangered

Occurrence in the Czech Republic

All records: 1, confirmed 1. One click on a selected square displays particular record(s), including their source(s).

Legend

record after the selected year
record before the selected year
records without date
Doubtful and erroneous records are not displayed.
0
credible record
doubtful record
erroneous record
record without revision

Altitude preferences

Distribution Timeline

Substrate type

Substrate preferences

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024