Gyalecta sudetica Vězda

kryptovka sudetská

Lišejník popsaný na základě bohatého materiálu sebraného A. Vězdou na výchozech bazických břidlic na Studénkové holi v Jeseníkách (Vězda 1965), publikovaného a vydaného v exsikátu dříve pod jménem G. kukriensis (Vězda 1960, 1964). Vzhledově i askospórami se druh podobá zmíněnému vzácnému taxonu G. kukriensis, od kterého se liší především ve vnitřní stavbě excipula (Vězda 1965). Lišejník byl nedávno na své klasické lokalitě potvrzen. Roste zde v poměrně vitální populaci společně s běžným druhem G. jenensis (Bouda et al. 2019). Vztah morfologicky podobných jesenických populací pod jmény G. kukriensis z Velké kotliny a G. sudetica ze Studénkové hole by si v budoucnu zasloužil důkladnější studium na morfologické i molekulární úrovni.

Literatura: Bouda F., Syrovátková L., Halda J.P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Vězda A. (1964): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. X. (no. 226−250). − Brno. Vězda A. (1965): Neue Gyalecta-Arten (Flechten). − Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 13: 1−7.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024