Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp

kryptovka stromová

Vyjma druhu G. fagicola, v minulosti řazeném do samostatného rodu Pachyphiale, se v rámci Evropy jedná zřejmě o nejrozšířenější a nejhojnější druh epifytické kryptovky. V ČR je však tento lišejník poměrně vzácný a oproti minulosti evidentně značně ustoupil kvůli komplexním změnám v krajině způsobené člověkem a acidifikaci substrátů. Lišejník se morfologicky i ekologicky podobá druhu G. flotowii, ale prakticky se tyto dva druhy nikdy nevyskytují pohromadě na jednom stromu či typu mikrostanoviště. I když se jejich ekologie překrývá a na některých typech lokalit se mohou vyskytovat společně, např. v suťových lesích, druh G. truncigena najdeme (resp. spíše býval nalézán) častěji také v nižších polohách (viz Vězda 1958). Typicky roste (rostl) v prosvětlenějších lesích s převahou dubu, kde se druh G. flotowii * již obvykle nevyskytuje. V humidnějších, více lesnatých oblastech může *G. truncigena obsazovat i solitérní stromy v alejích. V současné době je kryptovka korová velmi vzácná a jednotlivé nálezy pocházejí především ze submontánního a montánního stupně v jižních Čechách a z Třebíčska.

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae GyalectaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024