Gyalecta subclausa Anzi

kryptovka

Vzácný lišejník rostoucí na vápencových skalách a osidlující stále vlhké a neexponované skalní převisy. V České republice je známý pouze ze tří lokalit, a sice dvou historických na Moravě: Zkamenělé zámky u Litovle (Suza 1928) a Blansek v Moravském krasu (Vězda 1959); jediný recentní nález pochází od Srbska v Českém krasu.

Literatura: Suza J. (1928): Zajímavé nálezy lišejníků v Československu. – Časopis Moravské Zemského Musea 25: 283–287. Vězda A. (1959): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 31: 51–58.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021