Gyalecta russula (Körb. ex Nyl.) Baloch, Lumbsch & Wedin

kryptovka červenavá

Gyalecta russula je lišejník vyžadující vlhčí, mírně bazické horniny (bazalty, vápnité břidlice) či ultrabazické hadce, kde obvykle porůstá vertikální a převislé plochy zčásti zastíněných balvanů, ve vlhkých sutích pak také exponovanější plochy kamenů. Ekologii a rozšíření podrobně nastínil a shrnul A. Vězda (Vězda 1959). Z konce 60. let byl tento lišejník od nás známý pouze z Krkonoš, Jizerských hor a Jeseníků. Novodobý průzkum hadcových oblastí naznačuje, že v minulosti byl tento lišejník u nás zčásti přehlížen, protože se jedná o lokality dříve poměrně detailně studované J. Suzou. Poměrně bohaté populace tohoto lišejníku jsou nyní známy ze Slavkovského lesa (Peksa 2011) a z Třebíčska (Malíček et al. 2017). Zdá se tedy, že se nejedná o vyloženě horský druh.

Literatura: Vězda A. (1959): K taxonomii, rozšíření a ekologii lišejníku Belonia russula Kbr. ve střední Evropě. − Přírodovědný časopis slezský 20: 241−253.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gyalectaceae Gyalecta

nejčastější synonyma:Belonia russula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024