Absconditella rubra M. Brand & van den Boom

zahalenka červená

Nedávno popsaný epifytický druh. Bývá nacházen jako pionýr v druhově velmi chudých společenstvech lišejníků, obvykle na hladké kyselé kůře s dominujícími povlaky nesymbiotických řas v různých typech stinných i prosvětlených lesů. Toxitolerantní druh, který je relativně často nacházen na lokalitách, kde se dosud projevuje vliv dřívějšího imisního zatížení. Může se teoreticky jednat i o lišejník, který se v posledních desetiletích šíří. Druh je dosud znám pouze z Evropy, a to především z její západní části.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Absconditella

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023