Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal.

Nenápadná krusta bez zjevných stop lichenizace s nápadnými černými peritécii. Morfologicky se velmi podobá běžnějšímu druhu Naetrocymbe fraxini, od něhož se liší zejména stěnou peritécií, která je na řezu hnědá, avšak zbarvuje se dozelena v KOH. Vyskytuje se na hladké borce listnatých dřevin (např. bříza, jeřáb, líska a jasan), především na mladých kmenech či na větvích. Vyžaduje vlhčí mezoklima (sutě, údolí potoků, horské polohy). Z ČR je známo několik údajů a patrně jen jediný publikovaný z údolí Oslavy na Třebíčsku. Další nálezy pocházejí ze Šumavy (PR Čertova stráň) a z Křivoklátska (NPR Týřov).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae Arthopyrenia

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021