Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal.

Nenápadná krusta bez zřetelně vyvinuté lichenizované stélky (pololišejník) s nápadnými černými peritécii. Morfologicky se velmi podobá vzácnějšímu druhu Naetrocymbe fraxini, od něhož se liší zejména stěnou peritécií, která je na řezu hnědá, avšak zbarvuje se dozelena (či zelenavě šedé) v KOH.

Vyskytuje se na hladké borce listnatých dřevin (např. bříza, jeřáb, líska a jasan), především na mladých kmenech či na větvích. Vyžaduje vlhčí mezoklima (sutě, údolí potoků, horské polohy). V minulosti byl tento druh z ČR opakovaně uváděn pod jménem A. fallax (viz katalog Vězda & Liška 1999). Recentně je z ČR známo několik publikovaných údajů, např. z údolí Oslavy na Třebíčsku a z Křivoklátska. Lokálně může být tento druh i hojný, jak se ukazuje například v Podyjí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae ArthopyreniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024