Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi

hůlkovka nezdobná

Hůlkovka s tmavě zelenou stélkou a černými apotécii. Jde o epifytický lišejník s velmi specifickou ekologií – zpravidla vyhledává poraněná místa na kmenech listnatých stromů (často mléčů a jilmů, ale také buků, klenů a dalších), ze kterých vytéká míza a mají lokálně zvýšené pH borky. Se znalostí jeho ekologie je možné tento lišejník nalézt v různých lesních biotopech s výskytem starých listnatých stromů, a také v parcích. Někdy se vyskytuje ve stádiu anamorfy, tj. bez apotécií a s četnými pyknidami. I v tomto stádiu se lišejník snadno pozná podle typických konidií a dalších mikroskopických znaků. Ve střední Evropě patří hůlkovka nezdobná k vzácnějším lišejníkům. V současnosti je v ČR známo více publikovaných i nepublikovaných údajů od nížin do hor. Nicméně, díky své specifické ekologii, je druh na většině svých lokalit velmi vzácný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidia


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021