Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold

hůlkovka nevzhledná

Široce rozšířený epifytický lišejník s obvykle tmavými apotecii obsahujícími zelené a hnědé pigmenty a úzce válcovité spory. Některým populacím však mohou pigmenty chybět, takže mají hnědé až zcela bledé plodnice (tzv. albinomorfy). Tyto typy jsou pak potenciálně zaměnitelné i za jiné druhy hůlkovek, např. druh Bacidina phacodes. Granulózní šedozelená stélka připomíná blíže nepříbuzný druh B. rubella.

Bacidia subincompta je především lesním druhem na úživnější borce různých listnáčů v listnatých a smíšených porostech zejména středních a vyšších poloh. V jiných částech areálu může být hojný i na jehličnanech. Optimální podmínky nachází v pralesovitých bukových porostech, ale je možné ho najít i v některých hospodářsky využívaných lesích s vyšší přítomností listnáčů (např. na borce stromů napadených houbami). Ve vlhčích horských oblastech republiky, kde se tato hůlkovka vyskytuje častěji (např. Šumava), ho lze najít rovněž na starých solitérních stromech mimo les. Lišejník je pravděpodobně citlivý jak k acidifikaci, tak i k nadměrné eutrofizaci, tudíž je v některých oblastech ČR (např. severní Čechy) velmi vzácný. Jedná se o potenciálně vhodný bioindikátor zachovalých lesních porostů a biologicky hodnotnějších typů hospodářského lesa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidia


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 286, z toho ověřených 236. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023