Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr.

hůlkovka červonosná

Hůlkovka s nenápadnou stélkou a černými plodnicemi, dobře poznatelná mikroskopicky podle esovitě prohnutých askóspor a hnědých nebo purpurových pigmentů v apotéciích. Hůlkovka červonosná upřednostňuje buky a kleny na světlejších místech ve starých lesních porostech, ale vyskytuje se i na jiných listnáčích a vzácně i na mrtvém dřevě. V Evropě patří k vzácnějším druhům s převážně boreo-montánním areálem. Z našeho území existuje množství recentně publikovaných lokalit, avšak stále se jedná o poměrně vzácný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidia


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 49, z toho ověřených 49. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023