Bacidina friesiana (Hepp) S.Ekman

hůlkovka Friesova

Drobný pionýrský druh epifytické hůlkovky s modrými pigmenty v apoteciích, charakteristický subatlantsky-temperátním rozšířením. Lišejník se obvykle vyskytuje na vlhčích stanovištích na subneutrální borce, obvykle bezech (Nimis et al. 2018). Od nás pocházejí pouze dva historické údaje ze Žďárských vrchů (Kovář 1906), kterých se týkají i pozdější zdroje uvedené v katalogu lišejníků (Vězda & Liška 1999). Herbářové doklady ale bude nutné revidovat, protože zcela neodpovídají obvyklé ekologii tohoto druhu. Byly sbírány na starých pařezech a borce buku.

Literatura: Kovář F. (1906): Příspěvek ku květeně lišejníků krajiny žďárské na Moravě. − Věstník Klubu Přírodovědeckého v Prostějově 8: 55−68. Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidina

nejčastější synonyma:Bacidia friesiana

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024