Caloplaca arnoldii (Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb.

krásnice Arnoldova

Lokálně běžný druh, v současnosti řazený do rodu Calogaya. Vyznačuje se žluto-oranžovými, drobnými stélkami s okrajovými lalůčky. Ve stinných podmínkách ovšem mohou okrajové laloky zcela chybět. Jde o saxikolní lišejník, který najdeme na bazických silikátech či vápencových skalách, zvláště pod převisy. Častý je i na antropogenních substrátech, například na kamenech a betonu ve zdech hradních zřícenin. V ČR se vyskytuje víceméně po celém území. Mnohé údaje C. saxicola z ČR patrně náleží druhu C. arnoldii. Samotné jméno C. saxicola má v současnosti nejasný význam a doporučujeme jej nepoužívat.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya arnoldii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 62, z toho ověřených 51. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024