Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.

krásnice rezavá

Mediteránní druh s několika pravděpodobnými historickými údaji ze střední Evropy, ovšem mimo území ČR (Vondrák et al. 2020). Historické údaje z ČR, vztahující se k tomuto jménu, zpravidla patří jiným lišejníkům. Historický i současný výskyt v ČR není tedy potvrzen.

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Košnar J., Arup U., Veselská T., Halıcı G., Malíček J. & Søchting U. (2020): Substrate switches, phenotypic innovations and allopatric speciation formed taxonomic diversity within the lichen genus Blastenia. – Journal of Systematics and Evolution 135: 295–330.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia ferruginea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024