Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) Jatta

krásnice zrnkatá

Nápadná krásnice se žlutými okrouhlými stélkami, laločnatým okrajem a blastidiemi na povrchu. Vyskytuje se zpravidla na osluněných tvrdých vápencových skalách. V Evropě je tento lišejník lokálně hojný ve vápencových oblastech, avšak mimo Českou republiku. Z ČR pochází jediný údaj z vápnité ruly u zříceniny hradu Přimda v Českém lese (Hilitzer 1929). Herbářový doklad (uložený v PRM) opravdu může patřit druhu C. granulosa (Vondrák, nepubl.), pokud se nejedná o netypicky vyvinutou krásnici z příbuzenstva C. arnoldii/C. decipiens. Současné lichenologické průzkumy skal v okolí zříceniny Přimda tento druh nepotvrdily.

Literatura: Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. (Species in Bohemia novae asterisco notatae sunt.). – Acta Botanica Bohemica 8: 104–118.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca granulosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024