Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon

prášenka ryzí

Sterilní žlutý lišejník s leprózní stélkou. Vyskytuje se v zachovalých lesních porosty, nejčastěji na starých stromech. Preferuje hlavně duby, objevuje se i na dalších dřevinách (např. javorech). Vzácněji bývá nacházen i na odkorněných pahýlech a mimo naše území je častý v jedlových lesích. Podobně jako zástupci rodu Lepraria upřednostňuje stinnější místa chráněná před přímým spadem srážek. V Evropě patří k hojně rozšířeným druhům. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až vzácně. Hojnější je asi pouze v jižních Čechách. Řadí se k lišejníkům poměrně náročným na zachovalé životní prostředí – vyhýbá se eutrofizovaným místům, oblastem výrazně postiženým kyselými dešti a intenzivně lesnicky i zemědělsky využívaným regionům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Chrysotrichaceae ChrysothrixČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 94, z toho ověřených 83. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024