Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, Savić & Tibell

misnička vápnomilná

Vápnomilný lišejník, který mimo vápenců může růst i na jiných typech silně vápnitých hornin. Vyskytuje se nejčastěji na osluněných přirozených skalních výchozech v nižších a středních polohách. V Evropě se jedná o běžný lišejník především v mediteránních oblastech. V ČR je rozšířen spíše lokálně, především v krasových územích s výskytem čistých vápenců.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Circinaria

nejčastější synonyma:Aspicilia calcarea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 116, z toho ověřených 62. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024