Cladonia diversa Asperges ex S. Stenroos

Červenoplodá dutohlávka ze skupiny C. coccifera agg., která se od C. coccifera s. str. liší útlými a relativně vysokými podétii, na jejichž povrchu jsou přítomny granulky, mikrošupiny a drobné destičky. Geneticky však tyto druhy rozlišené nejsou (Steinová et al. 2013).

Cladonia diversa je terikolním lišejníkem, který roste na kyselé půdě, nejčastěji v okolí skalních výchozů, xerotermních trávnících, na písčinách a vřesovištích. Hojný je také na pískovcích, kde někdy roste i přímo na skalním podkladu. Kolonizuje také sekundárně vzniklá stanoviště se sypkým nestabilním povrchem, jakými jsou např. výsypky, haldy či čerstvě vzniklé jámy lomů. Evropským centrem rozšíření je severozápadní část Evropy s atlantským klimatem. V ČR se vyskytuje roztroušeně v nižších až středních nadmořských výškách. Na Moravě je druh vzácný.

Literatura: Steinová J., Stenroos S., Grube M. & Škaloud P. (2013): Genetic diversity and species delimitation of the zeorin-containing red-fruited Cladonia species (lichenized Ascomycota) assessed with ITS rDNA and β-tubulin data. – Lichenologist 45: 665–684. Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2015): Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. – Bryonora 55: 4–19.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 81, z toho ověřených 75. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024