Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.

dutohlávka srostloplodá

Dutohlávka nápadná svými přízemními šupinami, zatímco podetia zpravidla chybí. Chemicky patří k velmi variabilním taxonům. V ČR dominuje chemotyp s atranorinem a kyselinou norstiktovou (Pd+ žlutě, K+ žlutě až červeně), který je často využíván jako standard pro TLC analýzy. Vzácnější je chemotyp s psoromovou kyselinou (Pd+ žlutě, K+ žlutě). V Evropě se objevují i další chemotypy. Chemická i morfologická variabilita C. symphycarpa se částečně překrývá s druhem C. cariosa, který má zpravidla menší přízemní šupiny a odlišná podetia.

Patří k dominantním dutohlávkám na vápencových podkladech. Zde roste hlavně na půdě, ale často přerůstá mechorosty, včetně těch saxikolních, na skalkách i v trávnících. Preferuje přirozená a polopřirozená stanoviště (např. staré lomy), ovšem známé jsou i výskyty z betonu apod. V krasových oblastech Evropy se jedná o běžný lišejník od nížin do hor. Stejná situace platí i pro naše území, kde mimo vápencové oblasti chybí. Výjimkou jsou lokality na hadcích, diabasech či jiných, vápníkem obohacených horninách.

Literatura: Osyczka P. & Skubała K. (2011): Chemical races of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichenized Ascomycota) – a Polish case study in a worldwide context. – Nova Hedwigia 93: 363–373.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 265, z toho ověřených 79. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024