Cryptodiscus tabularum Kirschst.

kryptovka

Saprotrofní houba (Baloch et al. 2009) nebo možná pololišejník (sensu Vondrák et al. 2022). Plodnice jsou zanořené v povrchové vrstvě dřeva a často protažené ve směru xylémových vláken. Disky jsou světle béžové až bledě oranžové. Od podobných druhů se liší 4–10 buněčnými sporami, které často nevytváří zúženiny v oblasti sept (více v práci Baloch et al. 2009). Vyskytuje se na dřevě jehličnanů i listnáčů, většinou na rozkládajícím se dřevě klád. V ČR je znám z Podyjí (zde také z rakouského území) a Pošumaví (údolí Blanice).

Literatura: Baloch E., Gilenstam G. & Wedin M. (2009): Phylogeny and classification of Cryptodiscus, with a taxonomic synopsis of the Swedish species. – Fungal Diversity 38: 51–68. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae CryptodiscusČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024