Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites

plsťotvorka ebenová

Lišejník tvořící poměrně nápadné černé povlaky, které jsou složeny drobnými vlákny a obsahují řasu rodu Trentepohlia. Plodnice ani pyknidy nejsou známy. Spolehlivě lze tento druh rozeznat pouze mikroskopicky díky nepravidelně a výrazně vrásčitému povrchu vláken, čímž se liší od podobného taxonu Racodium rupestre, s kterým se často vyskytuje společně. Cystocoleus ebeneus je jediný zástupce svého rodu i čeledi.

Cystocoleus ebeneus roste na zastíněných, kolmých až převislých skalách, na místech chráněných před přímým spadem srážek. Preferuje kyselé silikáty na klimaticky stabilních a zpravidla vlhkých místech. Je rozšířen prakticky po celém světě. V Evropě se vyskytuje napříč kontinentem, vzácnější je pouze v Mediteránu. Na našem území je lokálně hojný v říčních kaňonech, pískovcových skalních městech a některých pohořích s dostatkem skalních substrátů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Capnodiales Cystocoleaceae CystocoleusČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 193, z toho ověřených 46. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024