Flavoparmelia caperata (L.) Hale

terčovka svraštělá

Terčovka svraštělá patří mezi naše největší terčovky. Charakteristické je její žlutozelené zbarvení, puchýřkovité sorály a obsah kyselin kaperatové a protocetrarové. Jedná se o světlomilný druh rostoucí v nižších a středních polohách na otevřených stanovištích a ve světlých lesích na kyselé borce listnatých stromů, především dubů, a na mechatých silikátových skalách. Je poměrně citlivý k znečištění ovzduší, a tak v druhé polovině 20. století značně ustoupil. Bohaté populace však přežily v některých říčních údolích (např. Vltavy, Berounky a Dyje), kde tato terčovka zřejmě nachází své ekologické optimum. Po snížení znečištění se v posledních dvou desetiletích vrací a v současné době je v nižších polohách znovu poměrně běžným druhem. Často ho také můžeme najít ve výsadbách modřínů nebo porostech trnek a hlohů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae FlavoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 361, z toho ověřených 275. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024