Fuscidea mollis (Wahlenb.) V. Wirth & Vězda

hnědenka měkká

Hnědenka měkká je vzhledem dosti podobná běžnější F. cyathoides, od které se liší široce elipsoidním (nikoliv fazolovitým) tvarem spor a přítomností kyseliny divarikatové (UV+ bíle). Jedná se o suboceánický, arkticko-temperátní druh rozšířený především v horách a vyznívající ostrůvkovitě v kontinentální Evropě, kromě Alp pouze s ojedinělými výskyty v několika středoevropských pohořích (Nimis et al. 2018). Tento lišejník obvykle porůstá svislé plochy chráněných nezastíněných silikátových skal. Z našeho území byl v minulosti uváděn vícekrát, jak z vyšších poloh Krkonoš a Hrubého Jeseníku, tak z nižších poloh Lužických hor (Anders 1922) a několika lokalit na jihozápadní Moravě (Servít 1910). Jeho výskyt na našem území však nebyl jednoznačně potvrzen žádným monografem skupiny, proto by bylo vhodné dostupné herbářové doklady revidovat. Recentní údaje z ČR zcela chybějí. V sousedním Německu, kde byl druh považován za potenciálně vyhynulý, existuje prozatím jediný potvrzený recentní výskyt reliktního charakteru, a to z údolních poloh saského pohoří Harz (Stordeur et al. 2020).

Literatura: Anders J. (1922): Die Flechten Nordböhmens. III. Nachtrag. – Hedwigia 63: 269–322. Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii Moravy. – Zprávy Kommisse pro Přírodovědecké Prozkoumání Moravy, oddělení botanické, Brno, 6: 1−83. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Stordeur R. et al. (2020): Beiträge zur Flechtenflora Sachsen-Anhalts und Thüringens. – Herzogia 33: 377–393.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Fuscideaceae FuscideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024